NT2


Hieronder vindt u een overzicht van een groot aantal titels binnen dit vakgebied. Klik in de kolom links om een eerste selectie maken.

Zoekt u titels of auteurs die niet in het overzicht voorkomen, vul dan de gegevens in het zoekvenster in en de hele website zal worden doorzocht.

Heeft u teveel keus of heeft u een specifieke titel niet kunnen vinden? Bel ons op 0182-740200 of stuur een e-mail naar info@practicum-educatief.nl, we zoeken dan samen met u naar een passende oplossing. U kunt onze gegevens op de homepagina vinden.

zoek
 

De Opmaat

De Opmaat
Schrijver: Maud Beersman
Artikelnummer: BOO67328
ISBN: 9789085067238
Korte omschrijving: De opmaat is een nieuwe NT2-methode: fris, toegankelijk, actueel en betaalbaar. Met veel oefeningen, praktijkvoorbeelden en een goede opbouw wordt het een plezier om Nederlands te leren
Toets: nee
aantal: 
€ 33,50

De finale

De finale
Schrijver: Maud Beersman
Artikelnummer: BOO64985
ISBN: 9789085064985
Korte omschrijving: De finale geeft hoger opgeleide volwassenen binnen en buiten Nederland een realistisch en actueel beeld van het dagelijks taalgebruik in diverse media. Dankzij de vele oefeningen, praktijkvoorbeelden, oude examenopdrachten en duidelijke uitleg van grammat
Toets: nee
aantal: 
€ 31,50

Klare Taal!

Klare Taal!
Schrijver: Jenny van der Toorn-Schutte
Artikelnummer: BOOM62585
ISBN: 9789085062585
Korte omschrijving: Klare taal! is bedoeld voor anderstalige cursisten met een vooropleiding van minimaal enige jaren voortgezet onderwijs. Ze kunnen deze zeer uitgebreide grammatica naast elke communicatieve lesmethode gebruiken. Deze herziene editie bevat extra oefeningen,
Toets: nee
aantal: 
€ 42,50

Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen

Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen
Schrijver: Emmeke Boot, Sytske Degenhart
Artikelnummer: BOOM62509
ISBN: 9789085062509
Korte omschrijving: Nieuwe Nederlanders functioneren op het werk vaak nog niet op gelijk niveau met collega's vanwege de taalbarrière. Deze Taaltrainer biedt hun daarom net die laatste hulp om volwaardig te kunnen participeren.
Toets: nee
aantal: 
€ 42,50

Vooruit

Vooruit
Artikelnummer: BOO6996
ISBN: 9789085069966
Korte omschrijving: Je voorbereiden op het Staatsexamen is net als je gereedmaken voor een belangrijke sportwedstrijd: je moet oefenen, oefenen, oefenen. Alleen door stevig te trainen kun je de vereiste vaardigheden onder de knie te krijgen.
Toets: nee
aantal: 
€ 33,50

Totaal

Totaal
Schrijver: Anneke van den Broek
Artikelnummer: EFF45311
ISBN: 9789080545311
Korte omschrijving: Totaal is met name bedoeld voor middelbaar en hoger opgeleide anderstaligen. De methode is inzetbaar in individuele en in groepscursussen, binnen en buiten het Nederlandse taalgebied. Het boek bevat veel materiaal dat zelfwerkzaamheid mogelijk maakt en be
Toets: nee
aantal: 
€ 55,00

Help! 3 Zal ik u even helpen?

Help! 3 Zal ik u even helpen?
Artikelnummer: NCB70753
ISBN: 9789055170753
Korte omschrijving: Bij het begin van dit derde deel kent de cursist reeds de belangrijkste structuren en grammaticale onderwerpen van de Nederlandse taal. De cursist moet zich in alledaagse communicatieve situaties kunnen uitdrukken en een gesprek zonder al te veel moeite k
Toets: nee
aantal: 
€ 47,65

Goedgebekt Instapdeel

Goedgebekt Instapdeel
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18330
ISBN: 9789077018330
Korte omschrijving: Een beperkte woordenschat en gebrekkige kennis van uitdrukkingen, gezegdes, e.d. is een steeds vaker gehoorde klacht. Een aantal jaren geleden is de succesvolle methode Goedgebekt op de markt gebracht. Op veler verzoek is een extra deel ontwikkeld dat aan
Toets: nee
aantal: 
€ 6,95

Goedgebekt Instapdeel Compleet

Goedgebekt Instapdeel Compleet
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18323
ISBN: 9789077018323
Korte omschrijving: Een beperkte woordenschat en gebrekkige kennis van uitdrukkingen, gezegdes, e.d. is een steeds vaker gehoorde klacht. Een aantal jaren geleden is de succesvolle methode Goedgebekt op de markt gebracht. Op veler verzoek is een extra deel ontwikkeld dat aan
Toets: nee
aantal: 
€ 7,50

Goedgebekt Deel 1

Goedgebekt Deel 1
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK16243
ISBN: 9789080516243
Korte omschrijving: Dé methode voor het ontwikkelen van de woordenschat
Toets: nee
aantal: 
€ 6,95

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B1

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B1
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18590
ISBN: 9789077018590
Korte omschrijving: Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B1 (Taalniveau 2F) is gebaseerd op de richtlijnen van het Common European Framework (CEF). Dit komt overeen met Taalniveau 2F van de commissie-Meijerink.
Toets: nee
aantal: 
€ 15,95

Goedgebekt Compleet

Goedgebekt Compleet
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18194
ISBN: 9789077018194
Korte omschrijving: Dit boek bevat 1800 moeilijke woorden, uitdrukkingen, e.d., die in meerkeuzevragen aan de orde komen. De antwoorden staan achter in het boek.
Toets: nee
aantal: 
€ 18,50

Vlekkeloos Nederlands Basisoefeningen Spelling, Stijl en Idioom

Vlekkeloos Nederlands Basisoefeningen Spelling, Stijl en Idioom
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18132
ISBN: 9789077018132
Korte omschrijving: Vlekkeloos Nederlands, Basisoefeningen spelling, stijl en idioom is bestemd voor leerlingen die onderwijs volgen in de bovenbouw vmbo, in de onder- en middenbouw havo/vwo, op mbo niveau 2/3 of mbo niveau 4 (de eerste twee leerjaren). Bij het samenstellen van dit boek hebben de richtlijnen van de commissie-Meijerink als uitgangspunt gediend. Theorie en oefenstof passen bij Taalniveau 2F en 3F.
Toets: nee
aantal: 
€ 10,95

Vlekkeloos Nederlands Spelling 1

Vlekkeloos Nederlands Spelling 1
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18156
ISBN: 9789077018156
Korte omschrijving: Om extra veel oefenstof aan te bieden zijn er twee delen Spelling, zodat er in verschillende leerjaren goed geoefend kan worden. De theorie is in beide delen vrijwel identiek. De oefeningen zijn echter totaal verschillend.
Toets: nee
aantal: 
€ 9,50

Goedgebekt Deel 2

Goedgebekt Deel 2
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK16229
ISBN: 9789080516229
Korte omschrijving: Dé methode voor het ontwikkelen van de woordenschat
Toets: nee
aantal: 
€ 6,95

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B2

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing B2
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18309
ISBN: 9789077018309
Korte omschrijving: Vlekkeloos Nederlands, Taalbeheersing B2 (Taalniveau 3F en 4F) is gebaseerd op de richtlijnen van het Common European Framework (CEF). Dit komt overeen met Taalniveau 3F van de commissie-Meijerink.
Toets: nee
aantal: 
€ 15,95

Vlekkeloos Nederlands Spelling 2

Vlekkeloos Nederlands Spelling 2
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18163
ISBN: 9789077018163
Korte omschrijving: Om extra veel oefenstof aan te bieden zijn er twee delen Spelling, zodat er in verschillende leerjaren goed geoefend kan worden. De theorie is in beide delen vrijwel identiek. De oefeningen zijn echter totaal verschillend.
Toets: nee
aantal: 
€ 9,50

Vlekkeloos Nederlands Spelling en Grammatica

Vlekkeloos Nederlands Spelling en Grammatica
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18170
ISBN: 9789077018170
Korte omschrijving: Wie goed wil kunnen spellen, moet de regels van de Nederlandse spelling en de grammatica goed kennen.
Toets: nee
aantal: 
€ 10,95

Vlekkeloos Nederlands Spelling en Stijl

Vlekkeloos Nederlands Spelling en Stijl
Schrijver: Dick Pak
Artikelnummer: PAK18118
ISBN: 9789077018118
Korte omschrijving: In dit deel staan de spelling-, stijl- en interpunctieregels heel overzichtelijk beschreven. Spelling 2 en Stijl 2 zijn voor deze uitgave samengevoegd. Overzichtelijke lay-out met steunkleur.
Toets: nee
aantal: 
€ 12,95

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing en Brieven

Vlekkeloos Nederlands Taalbeheersing en Brieven
Schrijver: Dick Pak en Peter Wijninga
Artikelnummer: PAK16298
ISBN: 9789080516298
Korte omschrijving: In het hoofdstuk taalbeheersing komen allerlei stijlkwesties aan bod. De theorie wordt direct gevolgd door bijbehorende oefeningen. In het onderdeel brieven komen aspecten van de brief aan de orde, zoals de briefindeling, de mogelijke doelen van een brie
Toets: nee
aantal: 
€ 10,95
powered by myShop.com